Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informujemy, że:

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Resursa z siedzibą w Żyrardowie, 96-300 przy ul. 1 Maja 45.

2)      Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 854 24 24 lub adres email resusra@zyrardow.pl

3)      Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod 22 3500140  bądź adresem e-mail: iwona.olejniczak@inbase.pl

4)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- świadczenia i rozliczenia usługi hotelowej/zawartej umowy lub podjęcia działań na żądanie klienta (np. dokonanie rezerwacji),

- dochodzenia ewentualnych roszczeń,

- udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych.

5)      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f  RODO oraz przepisów prawa podatkowego.

6)      Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, księgowej, informatycznej, obsługi rezerwacji lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

7)      Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi/umowy przez Administratora.

8)      Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9)      Dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi hotelarskiej oraz przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

10)   Ma Pani/Pan prawo do:

a.      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

c.       przenoszenia swoich danych osobowych,

d.      cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

e.      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11)   Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz ustawowym, odmowa podania danych skutkować będzie niewykonaniem usługi lub odmową zawarcia umowy.

12)   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Przejdź do wydarzeń

Copyright © RESURSA Urząd Miasta Żyrardowa 2011